Zlaté české ručičky! Lékaři z nemocnice Motol provedli transplantaci srdce u novorozené holčičky trpící srdeční vadou

07/11/2023 04:10 Martina Šedá
Zlaté české ručičky! Lékaři z nemocnice Motol provedli transplantaci srdce u novorozené holčičky trpící srdeční vadou FOTO: Shutterstock

V prestižní Fakultní nemocnici Motol v Praze došlo k mimořádně důležitému zákroku. Lékaři zde úspěšně provedli transplantaci srdce u novorozené holčičky, která trpěla kardiomyopatií, což je závažná srdeční vada vedoucí k rychlému selhání orgánu.

Pacientka, které je nyní čtyři měsíce, je nadále hospitalizována v nemocnici a její prognóza je příznivá. Tato operace byla mimořádně složitým a výjimečným zákrokem.

Problémy začaly krátce po jejím narození, kdy se objevily potíže s pitím a dýcháním. Diagnóza lékařů naznačila závažnou kardiomyopatii, což je onemocnění, při němž jsou srdeční svalové buňky chybně vytvořeny, a srdce ztrácí schopnost pumpovat krev efektivně, což vede k selhání orgánu. 

V tomto konkrétním případě šlo o velmi rychle postupující onemocnění, a pacientka musela být připojena k dýchacímu přístroji a mechanické srdeční podpoře, kterou potřebovala 34 dní, než mohla být připravena na transplantaci.

Transplantace srdce u takto malého dítěte, které je stále závislé na mechanické srdeční podpoře, vyžaduje značnou logistickou náročnost a koordinaci týmu zdravotnických pracovníků. Přesto se zákrok podařil a dívka je nyní v pooperační péči.

Lékaři z Dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol zdůraznili, že tento případ je zvlášť výjimečný. Pacientka byla na mechanické srdeční podpoře, což klade velké nároky na kvalitu srdce od dárce a koordinaci převozu. Transplantace trvala více než osm hodin a vyžadovala precizní práci, tedy odpojení stávajícího přístroje, odstranění nemocného srdce a připojení nového od dárce.

Nemocnice použila nový transportní obal, který výrazně prodlužuje dobu, po kterou může být dárcovské srdce použito. Obal udržuje teplotu dárcovského orgánu a zároveň chrání srdce před poškozením, což umožnilo provést odběr vzdáleně a zlepšit celkový proces transplantace.

S ohledem na tento zákrok a pokud nenastanou žádné komplikace a nedojde k odhojení transplantovaného srdce, má pacientka dlouhodobě příznivou prognózu. Lékaři v Dětském kardiocentru Motol se každoročně snaží provést transplantace srdce u desítek pacientů. Orgány pro děti jsou obtížněji dostupné kvůli nedostatečnému počtu dárců.

Zdroj: FN Motol